על דבר התיקונים בדת

משה ליב ליליינבלום [ המליץ , שנה עשירית , גיליון , 24 כ״ה בסיון תר״ל 27 . 6 . 1870 – ] גורל מאמרי ״נוספות לארחות התלמוד״ לא היה כגורל שאר מאמרים בשאלות החיים , אשר לא נודע כי באו במה״ע [ במכתבי העת ] , באין משים לב להם , ודברי אשר דברתי בו , לא היו כדברים אשר אין פונה אליהם ; להפך , המאמר ההוא ירד חדרי בטן רבים , אשר התעוררו עלי למלחמה , ומלבד התלאות הרבות והפחדים אשר עברו עלי בעיר ווילקאמיר , בעדו , שבגללם הרחקתי נדוד , ומלבד אשר בגללו הייתי לשיחה בפי בטלנים צבועים וחסרי לב במ״ע ״הלבנון״ ש״ז ובבראשורע [ חוברת ] חדשה בזורנאל חדש הנוסד בווילנא , בשם ״מלחמה בשלום״ מלבד כל אלה , באה שאלתי כי גאוני הדור שמו אל לבם , כי לא עת לחשות היא , ויתעוררו להשיב על דברי , במה״ע ״המליץ״ ו״הלבנון״ . הרב הגאון מ׳ גימפל יפה והרב החכם מ׳ יחיאל מיכל פינס השיבו על דברי בשני מה״ע האלה ; והרב הגאון מ׳ יוסף זכריה שטערן והרה״ג מ׳ אלכסנדר משה 1 המאמר פורסם לראשונה בהמליץ , שנה עשירית גיליון 44 - 43 , 40 - 39 , 36 , 34 , 30 - 29 , 27 - 24 סיון - אלול תר״ל , תשרי - חשון תשל״א ( יוני - נובמבר . ( 1870 להקלת הקריאה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן