פולמוס שמן הזית בין רבני ליטא למשכיליה (1870-1868)

פוטר מים ראשית מדון ( משלי יז , יד ) המתחיל במריבה הוא כפותח חור בגדרי אגפי אמת המים והמים יוצאין בו והחור הולך ומרחיב ( רש״י , שם ) דרכו של פולמוס שלפעמים הבעה מיתממת או אפילו תמימה למדיי , או אירוע רגיל ללא חשיבות יתרה אך בתקופה טעונת מחלוקות ומתחים לסוגיהם , מציתים את אש הפולמוס , הסוחפת עמה רבים וטובים , וגם לאחר שנתפוגגה הסיבה הראשונה לפולמוס לא נפסקת המחלוקת . לפיכך אין לנתק שום פולמוס מן הרקע החברתי התרבותי , הדתי והכלכלי שבו נוצר . דוגמה אופיינית לכך נמצא בפולמוס נ״ה וייזל לאחר פרסום ״דברי שלום ואמת״ בתקמ״ב ( , ( 1782 כשהלה לא שיער כיצד יתקבלו דבריו , ולא חזה אחריתם ; הימים היו טעונים מתח בגלל כתב הסובלנות של יוסף השני ( תקמ״ב ) , שביקש לעשות את היהודים ' מועילים ' למדינה . כל גזרת מלך שהייתה בה מעין ' הטבה ' ליהודים נתקבלה מצד רבנים ומורי ההלכה בהסתייגות כל שהיא מחששם למלכודת שתביא חס ושלום לפריצת גדר ולהתבוללות . וייזל בתמימות ובכוונה טובה כתב מפורשות בחיבורו ״דברי שלום ואמת״ כי תורת האדם ( נימוסיות , קורות הדורות , מדעים שונים ) קדמה בזמן ( ולא בחשיבות ) לחוקי * מאמר זה הוא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן