תוכן העניינים

פתח דבר 11 מבוא : סתרי תורה וסאטירה – פרשנות סאטירית למסורת ישראל 13 פולמוס שמן הזית בין רבני ליטא למשכיליה ( 21 ( 1870 - 1868 ״כקוץ זה הנסבך בגיזת צמר״ – פולמוס יהודה ליב גורדון והרב יוסף זכריה שטרן 38 הלכה בתיקוניה או יהדות בסיכוניה ? פולמוס משה ליב ליליינבלום , יחיאל מיכל פינס ויוסף זכריה שטרן 54 עת לבנות בחומת הדת – יוסף זכריה שטרן 85 חכמים הזהרו בדבריכם – יוסף זכריה שטרן 243 על דבר התיקונים בדת – משה ליב ליליינבלום 251 מראי המקומות שבהם פורסמו לראשונה הפרקים שעודכנו והורחבו בספר 291 ביבליוגרפיה 292 מפתח מחברים ואישים 310 מפתח החיבורים 319  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן