בכבשונו של פולמוס

ציון לעילוי נשמתה של אמי מורתי מרת צפורה פייגה פרידלנדר ( לבית הלפרן ) עליה השלום , שפתחה בפני אשנב ליצירות אמנות , ובחן ובתבונה טיפחה במסירות את חינוכי לטוב , ליפה ולמעודן . רוב דאתו בהדי דפולמוס ישראל נינהו . ( תוספות , בבא בתרא נה , ע״ב , ד״ה ״רבי אליעזר״ ) התורה שלימה , אלא שהארון שנתונה בו שבור . הכיסופין הללו שאנו נכספים יביאו אותנו לקבל את התורה שנייה , זאת התורה הנצחית שאינה נחלפת לעולם לא במסיבות הזמן וחילופי העתים . בשעה שאתה וחבריך ידידי רוצים להשתלט בכח התורה , רוצים אנו להשליט את התורה על עצמנו . ( ש״י עגנון , אורח נטה ללון , עמ׳ 253 ) יהודה פרידלנדר פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע - עשרה יהודה פרידלנדר בכבשונו של פולמוס פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע עשרה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן