ביבליוגרפיה

אריקסון , א ' ( . ( 2899 זהות נעורים ומשבר . תל - אביב : הפועלים . בארון - כהן , ס ' ( . ( 1001 ההבדל המהותי . גברים , נשים והמוח הגברי הקיצוני . תל - אביב : עם עובד . בטלהיים , ב ' ( . ( 2890 קיסמן של אגדות ותרומתן להתפתחותו הנפשית של הילד . תל - אביב : רשפים . הרפז - איתי , י ' ( . ( 1009 אופטימיות ופסימיות כעמדה : לכידות ויציבות . חיבור לשם קבלת תואר " דוקטור לפילוסופיה " . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . מוס , ר " א ( . ( 2898 תיאוריות על גיל ההתבגרות . תל - אביב : ספרית פועלים . סמט , ב ' ( . ( 1009 תפישות מחנכים דתיים בנושא של ' חינוך לחיי משפחה ' . חיבור לשם קבלת תואר " דוקטור לפילוסופיה " . ירושלים : האוניברסיטה העברית . פינקר , ס ' ( . ( 1021 פרדוקס המינים . רמות השבים : אריה ניר . פישרמן , ש ' ( . ( 2889 קשרים בין זהות האני , הרמוניה זהותית , אינטימיות וגורמים משפחתיים . חיבור לשם קבלת תואר " דוקטור לפילוסופיה " . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . פישרמן , ש ' ( . ( 1000 אינטימיות כפונקציה של גיל , מין ודתיות . טללי אורות , ט ' , . 192 - 110 פישרמן , ש ' ( . ( 1001 הבדלי מגדר והשפע...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור