רשימת הפרקים שהופיעו כמאמרים

פרק ראשון : ״הקיום היהודי : גורל הכרח וייעוד״ , הנאמן : מנחת הוקרה וידידות לעוזי שביט ( עורכים : זיוה שמיר ומנחם פרי ) , בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד , , 2016 עמ׳ . 475 – 458 פרק שני : ״זהות יהודית ראשונית : מתווה לשיח חדש בשאלת הזהות , ושאלת הזהות היהודית״ , דעת , 82 ( תשע״ו ) , עמ׳ . 32 – 7 פרק שישי : ״ה ' אנחנו ' הישראלי ושאלת הסולידריות״ , מסע אל האחווה ( עורכים : ידידיה צ ' שטרן ובנימין פורת ) , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , , 2014 עמ׳ . 353 – 336 פרק שביעי : ״גרות , גלות וריבונות – עיונים בעקבות המסורת המקראית״ , תרבות דמוקרטית , 16 ( תשע״ה ) , עמ׳ . 276 – 219  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן