ביבליוגרפיה

אברמסקי תשמ״ה אברמסקי , יעקב דוד , בדרכי היהודי הנצחי , תל אביב : ספרית פועלים , תשמ״ה . אדורנו Adorno , Theodor , Minima Moralia – Reflections from Damaged 1974 Life ) trans . by E . F . N . Jephcott ( , London : New Left Books , 1974 . אוחנה 2000 אוחנה , דוד , התשוקה הפרומתאית – השורשים האינטלקטואליים של המאה העשרים מרוסו ועד פוקו , ירושלים : מוסד ביאליק , . 2000 אוחנה תשס״ח אוחנה , דוד , לא כנענים , לא צלבנים – מקורות המיתולוגיה הישראלית , ירושלים : מכון שלום הרטמן , תשס״ח . אופנהיימר תשמ״ד אופנהיימר , בנימין , הנבואה הקדומה בישראל , מהדורה שנייה , ירושלים : מאגנס , תשמ״ד . אופנהיימר תשנ״א אופנהיימר , בנימין , ״רעיון בחירת ישראל במקרא״ , בתוך ש׳ אלמוג ומ׳ הד ( עורכים ) , רעיון הבחירה – בישראל ובעמים , ירושלים : מרכז זלמן שזר , תשנ״א , עמ׳ . 40 – 17 אורבך תשמ״ו אורבך , אפרים א׳ , ״שיטת הסובלנות של ר׳ מנחם המאירי – מקורה ומגבלותיה״ , בתוך ע׳ אטקס וי׳ שלמון ( עורכים ) , פרקים בתולדות החברה היהודית – בימי הביניים ובעת החדשה , ירושלים : מאגנס , תש״מ , עמ׳ לד – מד . אחד העם תשי״ט גינצבורג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן