פרק שישי ה״אנחנו״ הישראלי ושאלת הסולידריות

גילוי הזולת שמעבר לאחר עדיין אינו הופך את הזולת לחלק מה״אנחנו״ , חלק מקהילת הסולידריות האנושית המסוימת . הזולת כזולת יכול להתייצב ״שם״ , מעבר לגבולות הקהילה , גם אם השיל את אחרותו . כיצד אפוא נעשה הזולת לחלק מה״אנחנו״ ? בהקשר הישראלי – חלק מהקהילה הישראלית ? התשובה לשאלה מי כלול ב״אנחנו״ הישראלי ומשום כך הוא חלק מהמרחב הסולידרי , לכאורה , ברורה : ב״אנחנו״ הישראלי חברים כל האזרחים הישראלים ; ה״אנחנו״ הוא הקהילה האזרחית בישראל . אכן , קהילה זו אינה הקהילה היחידה שחברים בה האזרחים . שכן יש הקשרים שונים של ה״אנחנו״ שבם משתתפים האזרחים הישראלים . ישנה הקהילה המכוננת על יסוד ההקשר ההיסטורי התרבותי הלאומי , שלפיה ״אנחנו״ הם יהודים , ערבים , חרדים , חילונים וכיוצא בזה . יש ה״אנחנו״ המגדרי : ״אנחנו הנשים״ או ״אנחנו הגברים״ , ויש עוד הקשרים רבים ומגוונים . קבוצת ה״אנחנו״ הישראלית מציינת קהילה המורכבת מקהילות משנה , דהיינו מ״אנחנו״ אחרים . קהילות אלו מצומצמות יחסית לקהילת ה״אנחנו״ הישראלי האזרחי . ואולם ככל שהתשובה נראית פשוטה , היא אינה כזאת , היא מטשטשת ומעלימה רכיבים חשובים שמונח ה״אנחנו״ מצי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן