פרק ראשון הקיום היהודי – גורל, הכרח וייעוד

כיצד להבין את פלא הקיום היהודי ? כיצד לפרש קיומו של עם שכמו עוף החול מסרב לגווע ? באחת הקביעות הנודעות בחיבור " מדינת היהודים " הרצל כותב : ״אישיות העם של היהודים איננה יכולה , איננה רוצה ואיננה מוכרחה לכלות . איננה יכולה מפני שאויבים חיצוניים מלכדים אותה . איננה רוצה , זאת הוכיחה במשך אלפיים שנה של ייסורים נוראים . איננה מוכרחה – זאת אנסה בעקבות יהודים אחרים , שלא נטשו את התקווה להסביר בחיבורי זה״ . במשפטים קצובים אלו הרצל מנסה להתמודד עם חידת הקיום היהודי : עם מפוזר ומפורד בין העמים השומר על אחדותו ועל זיקתו ההדדית ; עם ללא כוח פוליטי וצבאי מאורגן הנאחז בקיום ומסרב לגווע . עם החי מחוץ למקומו ומחוץ לזמנו , מחוץ לכל היסטוריה עולמית ובכל זאת שורד . פלא הקיום היהודי מחייב הסבר , והרצל מבקש בשורות הללו לפענחו . התשובה הדתית הקלסית הייתה כי שרידות העם היהודי היא עובדה שיש להסבירה באופן תאולוגי . תשובה זו הייתה משותפת הן ליהודים והן לנוצרים . מנקודת מבט יהודית – עם ישראל מושגח על ידי אלוהיו , וגם אם יעבור את כל מדורי הסבל והייסורים אחריתו תשגה , שכן אלוהי ישראל לא נטש את עמו . ייסורי ישראל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן