תוכן העניינים

הקדמה 7 מבוא : הגות יהודית במבחן אתגרי ההווה 9 פרק ראשון : הקיום היהודי – גורל , הכרח וייעוד 17 פרק שני : זהות ראשונית , המקרה היהודי 36 פרק שלישי : זהות יהודית ושאלת מעמדה של הדת במדינה 62 פרק רביעי : ההלכה הציונית הדתית ואתגר הליברליזם 87 פרק חמישי : הזולת שמעבר לאחר – עיון פילוסופי יהודי 130 פרק שישי : ה״אנחנו״ הישראלי ושאלת הסולידריות 171 פרק שביעי : גרות , גלות וריבונות – בין המסורת המקראית למציאות ימינו 184 ביבליוגרפיה 245 רשימת הפרקים שהופיעו כמאמרים 260 מפתח השמות והעניינים 261  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן