העת הזאת הגות יהודית במבחן ההווה

הגות יהודית במבחן ההווה אבי שגיא אבי שגיא העת הזאת הגות יהודית במבחן ההווה מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של איזידור פרידמן בעריכת דב שוורץ אבי שגיא העת הזאת הגות יהודית במבחן ההווה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן