ביבליוגרפיה

אפלטון : פיידרוס , מתוך כתבי אפלטון כרך שלישי , שוקן 1975 אפלטון : תאיטטוס , מתוך כתבי אפלטון כרך שלישי , שוקן 1975 אריסטו : הנספחות למסות על הטבע , מאגנס 1966 מ . בובר : בסוד שיח , מוסד ביאליק 1964 מ . בובר : פני אדם , מוסד ביאליק 1966 מ . בובר : נתיבות באוטופיה , עם עובד 1983 א . בכמן : בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו , כרמל 2009 ה . בלומנברג : מבט על תיאוריה של אי מושגיות , מתוך אנייה טרופה וצופה , הוצאת שלם 2005 מ . בלינט : השבר הבסיסי , עם עובד 2006 ש . ה . ברגמן : תולדות הפילוסופיה החדשה , מוסד ביאליק 1984 ש . ה . ברגמן : הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר , מוסד ביאליק 1996 ג ' . ברקלי : עקרוני הדעת של האדם , שוקן 1973 ג ' . ברקלי : שלושה דיאלוגים בין הילאס לפילונוס , מאגנס 1996 י . גולומב : הפיתוי לעוצמה : בין ניטשה ופרויד , מאגנס 1987 ר . דקרט : הגיונות על הפילוסופיה הראשונית , מאגנס 1989 ר . דקרט : עקרונות הפילוסופיה , מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור 1979 א . הוסרל : הגיונות קארטזיאניים , מאגנס 1972 א . הוסרל : משבר המדעים האירופיים והפנומנולוגיה הטרנסצנדנטלית , מאגנס 1...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד