המשמעות האקזיסטנציאליסטית

עד הופעתו של האקזיסטנציאליזם , הכולל בדיעבד גם את קירקגור וניטשה , ובמובנים מסוימים עד קאנט , המכין אף לו את השטח , חיפש האדם את המשמעות בעולם , בחוץ . לקביעה כי הקיום האנושי קודם לכל מהות וערך , או בלשונו של סרטר : האדם עושה את עצמו למי שהינו , השלכות עמוקות על שאלת משמעות החיים . המשמעות , כל משמעות , אינה נמצאת עוד בעולם החיצוני , איננה עוד בבחינת דבר נתון מראש שעל האדם לחתור ולגלותו , אלא ניתנת על ידי האדם . האדם המעניק משמעות לחייו . לא במקרה מתרחש הדבר בעקבות המהפכה הקופרניקאית של קאנט : כפי שאנו רואים שוב ושוב , המטפיזי והנורמטיבי שזורים זה בזה . לא במובן הכשל הידוע של מעבר מ - is ל - , ought אלא של הישענות כל מערכת ערכים על הנחות מטפיזיות . גם אין מדובר כלל במעבר מן המצוי אל הרצוי כי לא ב " מצוי " עסקינן . המטפיזיקה חושפת את האמת שמתחת לפני השטח , את המציאות האמיתית הנסתרת , ממש לא במקרה , מעבר למה שנקרא ברגיל " המציאות " , אותה יוצר ( גם ) האדם , והיא יכולה להיות כה מסולפת , אפילו הפוכה מן המציאות האמיתית . לענייננו , למשל , רוב בני האדם חיים ויוצרים מציאות בהם הינם לכאורה אוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד