פרק ז' על שאלת משמעות החיים

כאן על פני אדמה - לא בעבים , מעל - על פני אדמה הקרובה , האם : להעצב בעצבה ולגיל בגילה הדל היודע כל כך לנחם . לא ערפלי מחר - היום המומש ביד , היום המוצק , החם , האיתן : לרוות את היום הזה , הקצר , האחד . על פני אדמתנו כאן . בטרם אתא הליל - בואו , בואו הכל ! מאמץ מאחד , עקשני וער של אלף זרועות , האמנם יבצר לגל את האבן מפי הבאר ? רחל : כאן על פני האדמה שירים , מכתבים , רשימות , קורות חייה , זמורה ביתן , 1985 עמ ' . 160  אל הספר
הקיבוץ המאוחד