פרק ו' יופי, אמנות ורוח העולם

איננו שוכחים מאום : זקה בה אין נזקק כי אם זקוק אני חולם חוזה בוטח כל שבך ישן איננו מת ליום תתעוררי ותזכרי מה בין נחקק לבין חקוק כי ממעמקי המציאות נובעת אהבת - אמת מגזע שקר יצמחו ענפי כזב ומות בעלמה ותהיה ליפהפיה נרדמת כאותם הבמאים אשר מרב אירוניה מתחכמת ומודעת לעצמה אין מבחינים עוד בין פרודיה ואמת ; גם הם ברמאים התם זורח ברגעים של חסד : פני רמברנדט נוגהים אור סתו ארג ' נטה שרה - טאן על הפסנתר - בקול צלול , מלא , לא רם על הרועה שעל הסלע ועל לילה וחלומותיו אפלו אם החלומות בגרמנית בטראומה מקורם כי יש אמת זכה כשיר אשר יושר על - פני המים היא חיוכך באהבת - עולם פועמת פעמים העולם הוא ישות רוחנית אימננטית . סובייקט . הראיתי זאת הן מצד היות האדם סובייקט כביטוי אחד מני רבים , אם כי בעל ייחוד , של היות העולם סובייקט - " בצלם אלוהים " אם רק נחליף את שתי המילים ... " צלם " נגועה באובייקטיפיקציה ו " אלוהים " בטרנסצנדנציה המציינות את תולדות המחשבה והעולם - יחד עם הדיאלוג עולם - אדם ; ומצד שני כתוצאה המתבקשת מבחינת טיבו כשלעצמו של העולם , אפילו מבחינת חקירתו המדעית של העולם אשר מתחילה בגילויו החומרי ד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד