פרק ה': האדם בחברה

בטורי אוחזי השררה ושומרי השורה אין שירה אבל יש הפטרת חפש כמו אקדמי , תפלת שוק חפשי לספק בשליטה למצגת של עם משוטים בלי סירה עסוקים הם : לומדים כשורי אי - חיים ובכסף רופשים בקורי שתי וערב אדון וגם עבד נא להסתדר לתפקד ולהיות הון בלתי אנושי בעליל כצו טבע לעטות רעלת הזהב והכסף כדי להתקדם בלי לראות כי הולכים הם קדימה כצאן אל הטבח בלי שירה ובלי עם , בלי סירה ובלי ים , בלי טפת מוזיקה בעורקי נשמתם או שרידיה אזל זה מכבר כל הדם אך חורו מן הפחד לחיות באמת , להיות בני - אדם בצלם אור נכלם , לא יפה ורכה , לא יפה ובועטת זיק השחר בתם ליל מסה וקרבה מצאך מבעתת זה הפחד לחיות באמת , להיות את , להיות את בזקה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד