רציונאליות וא-רציונאליות: הסינתזה האחרונה

הפילוסופיה נבדלת משאר תחומי המחקר והידע בכך שאין היא נתחמת , אין נושא שמלכתחילה ובהגדרה נמצא מחוץ לגדר , כי אין גדר . אין הנחות יסוד מכוננות התחום שעליהן אין עוררין , שבהם עוצרים . אל לה לעצור אף ברציונאלי בלבד . אמנם במילים הינה , אך עדיין ביכולתה לפחות להצביע על מה שאינו ניתן לביטוי במילים , להכיר בגבולות ההכרה התבונית - על משימתה זו דומני כי אין מערער - ולשלוח אותנו אל מקומות אחרים של מענה ופתרון , או כמובן להוכיח שאינו אפשרי או אינו בנמצא . כבר מתוך הגדרות היסוד משתמע שעניינה של הפילוסופיה הוא אמנם לשלול את האי רציונאלי , זה אשר סותר את התבונה , אך להשאיר מקום , מקום משמעותי ביותר לטענתי , עבור הא - רציונאלי , זה אשר אינו בתחומה של התבונה כלל ועיקר , מחוץ לגבולותיה , זאת כמובן בהנחה שהתבונה אינה זהה עם העולם . אמנם גם לא מנוכרת אליו או מחוצה לו , אלא אך חלק ממנו . ההוכחה הטובה ביותר לאפשרותה של הפילוסופיה לעסוק באופן רציני , פורה ומעמיק בא - רציונאלי היא כמובן כל אותם פילוסופים אשר עלה הדבר בידם , ובהגותם תפס מקום מרכזי . דיינו שנזכיר את שופנהאואר , את ניטשה , את קירקגור ואת היידגר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד