מבוא

ראייה חלקית וחד - צדדית של הסובייקט על ידי התפיסה התבונית המושאית גרמה לאובייקטיפיקציה שלו , כפי שנחשף על ידי מגוון ביקורות , את העיקריות שבהן ראינו כבר בפרק הראשון . ברם חד - צדדיות הפוכה , כפי שממחישים , כל אחד בדרכו , ניטשה וסרטר , אך מאיינת אותו : מן הצד הא - רציונאלי אצל ניטשה - בו כבכל היפוך , הרציונאליות נותרת כצל - הואיל ועדיין לא בא בסינתזה עם הרציונאליות מושא ביקורתו . ואילו אצל סרטר מן הצד הרציונאלי דווקא , כי כפי שראינו , כשזה מגיע לשאלת הסובייקט אין סרטר חורג מן הרציונאליות ההיגליאנית . כך הוא נשאר מנוכר , תרתי משמע , מכל היסודות הא - רציונאליים החשובים כשלעצמם בהגותו של סרטר . שוב חסרה הסינתזה להשלמת הסובייקט . מאובייקט לסובייקט ולא אל האין . להגיע אל האדם . הסינתזה האחרונה תהא אם כן זו שתוסיף לתמונת העולם ההיגליאנית הרציונאלית את החלק הא - רציונאלי של העולם , במובן המתואר כבר על ידי שופנהאואר בן זמנו , אך בהיות כל סינתזה יותר מסכום חלקיה , היא אף תקנה לאינדיבידואל מעמד אונטולוגי ראשוני ומרכזי בעולם מעבר למוענק לו על ידי שניהם . ואילו בקרב המעניקים לו מעמד זה מלכתחילה , כ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד