פרק ד': מאובייקט לסובייקט: רציונאליות וא-רציונאליות, פילוסופיית הזיקה של בובר

בין תאוה ובין תשוקה לבחר נקרא סוביקט במובנו המקורי בין הבוזז במבטו לסחר לבין מפגש המבטים המסתורי . לדור בריחה מאהבה , עצמו שומט בכסות שקרים קטנים , כזבים בינוניים ובחסות בדית - ענק שמה : " אין אמת " , גדולה מדי כל מחות - אמתיים . בימי הקול והקליל עת שוב חברו יחדיו פומפי ועמרה תלהט עוד אהבה לך , לחשוב , לטוב וליפה ולנורא . אהבת - אמת עד קץ כל קץ אשיר לך זקתנו כי תיקץ .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד