הפרויקט הבסיסי: 'בשביל-עצמו - כשלעצמו'

לא רק החירות הינה סטרוקטורה בסיסית וכללית של ה ' בשביל - עצמו ' . מאפיין אוניברסאלי נוסף הוא הפרויקט הבסיסי של כל ' בשביל - עצמו ' לנסות ולהשיג את הישות החסרה לו , שהרי הוא אין , דהיינו להפוך ל ' כשלעצמו ' בלי לוותר על האין ומאפייניו ( והחירות בראשם ) : להיעשות ' בשביל - עצמו - כשלעצמו ' . זהו ניסיון בלתי פוסק אשר נידון מראש לכישלון , כי המבוקש הוא מה שה ' בשביל - עצמו ' , כאין , אינו יכול להשיג באופן עקרוני - ישות כשלעצמה . אך אין זה משנה את היותה סטרוקטורה בסיסית נוספת של ה ' בשביל - עצמו ' . הן היעדר הישות והן החיפוש המתמיד והנואל אחריה הינם סטרוקטורות ראשוניות של ה ' בשביל - עצמו ' , וככאלה עומדים בבסיסה של כל תודעה באשר היא . זוהי בקשתו של האדם להפוך לאלוהים , אותה ישות כשלעצמה , שהינה בו בזמן גם ' בשביל - עצמה ' , בעלת כל מאפייני העצם מצד אחד , העצם בהא הידיעה ( לשיטתו של שפינוזה אפילו היחיד ... ) , ויחד עם זאת מתכוונת ושוללת , חורגת , חופשית , פועלת ובוראת מצד שני - השילוב של חירות ואחריות אינסופיות ( אשר גם לאדם ) עם יכולת אינסופית . זוהי השאיפה חסרת הסיכוי של הפרטיות הקונטינגנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד