פרק ב': בעיית הסובייקט בפילוסופיה של ניטשה

ככלות שנים מהחדל מול דלת אין אונים לילות רבים אחר ימי להיות או לא להיות לך שוב איכה על פני המים שבועות לא נים עונה ללא מלים על שאלות רטוריות ובתמם כמו שיר ישן אמרת לי אפלטון כן , אפלטון ! אבל המקורי עם התשוקה מלוא הרוח והגוף , עם אש , עם הלשון בחסד בלי תועלת הבגרות העשוקה בלי ורטיגו , בלי פחד משכרון מעמקים רגעי תמיהה גמורה מול הבריאה העירמה ללא בורא , גם בקפליה נפערים סדקים לקסם הזורח בין פנים בלי הנומה האפק מפרשים והם רבים מבני אדם החוף צדפים והם זוכרים שירים מפני הים  אל הספר
הקיבוץ המאוחד