בעיית הסובייקט בעידן המודרני: ובר וזימל

ובר מכסובר , המתאר והמנסח החשוב של המגמות האופייניות להתפתחות המודרניות , הצביע במיוחד על הגילויים העיקריים השונים של הרציונאליזם ועל תהליכי הרציונאליזציה בחברה המודרנית . בעולם בו מתבטאים היסודות ההיגליאניים והשופנהאואריאניים גם יחד , עומד ובר על כישלונו של הרציונאליזם לספק משמעות . אני נוטה לראות כאן הערה מראש עבור סרטר ( פרק ג ' ) , לכישלונו של האקזיסטנציאליזם במשימתו לספק משמעות עבור היחיד , שאינו מסתפק בהיותו בורג במכונה ההיגליאנית הקוסמית - כל עוד לא יחרוג מן הרציונאליזם . ותר על הקסם , ממליץ ובר לאיש המדע , לאדם הצעיר בכלל , אך אל תוותר בשום פנים ואופן על האינטלקט , גם לא בשם הקסם . אך הוא מתעלם משני אלמנטים קריטיים יסודיים : א ) המדע תמיד מתמחה , תחום , נעצר בהנחות יסוד המגדירות את תחומו ; מה שמעבר להן או בבסיסן אינו עניינו . אולם בסיס זה לעולם קיים , מחוץ לתחומו של המדע , והוא באותו " הקסם " . בסיס ממש במובן סוב - ייקט . ב ) גם מזווית הראייה של האינטלקט , אין זה רציונאלי להניח שהוא חזות הכול , אלא להכיר , בניגוד להיגל , בכך שהינו אך חלק מן העולם , להכיר בגבולותיו . האופציות אי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד