שקיעה

מערבים נתלש כנורת , נאור היום בחלוני . כשעננים עולים כנערת — לוהט שני בחלונים . מרחב ושיא , מגן וקובע , הערב לכידור ינהר . חוט השני זגוגית יקבה כדין אשר יקוב ההר . מרחב ושיא , בטל החמט . הצל בחב האלונים . החלמיש ברוח . קל וחמר — תקות שני בחלונים . שקיעה קורעת יום ככנסת והיא גדולה מלאחותה , — כי אחותה בבה נקנסת בדמדומים כבחטה . דברי ! אור יקרומ סומיך — הלהג מדמדום ירבה , — לערב מפקרים שמיך כשדמותינו לארבה . כאל צור יום חלמיש אמצנו , חמו מצנו . במסבין לכן נדם כמו לא מצאנו דבר הקל מן הסבין . יום חלמיש שטוף השבלת . שדוף משלהבת וכמישה . כשחמשה עושים סבלת — נושאים באפל חמשה ! חוסים באפל כבאשרת חיוך פני רע שתנבוט . כוכב , כוכב הבא לרשת רקיע כנחלת נבות . תש "ב ) " מחברות לספרות " , כרך שני , מחברת א , מאי 1942 ) אליהו טסלר ) , ) 1965 - 1901 " משורר של משוררים " , היה חבר בקבוצת המשוררים המודרניסטיים מיסודו של אברהם שלונסקי , ומן המרחיקים לכת במיצוי כמה תכונות של הפואטיקה הקבוצתית המשותפת להם ; בייחוד עקרון האיזון של הריגוש באמצעות שלמות צורנית מבריקה והפעלת פעלולי שנינה ) : ) wit כפל משמעות ,...  אל הספר
מוסד ביאליק