[לבבתיני, אחות]

לבבתיני , אחות , לבבתיני מאד , בזריחה עי מרה , באחת מעיניך , התרחק ומעד בעינה תעמד כשרב המתעה שהיה אגמים . עד אבהיל המרואת , איך אצעק ואצק הברה מחשלת הרך וה שרע , — או אקרע כסודר מעליך הצחוק ואתלנו רואק , ככפה מש שרת . הן תוהה תצפי בלעדיו , שאביא בצלה את קיצי בקדים ובמרך , שעבים תמציתו בששון שואבים לחונן עשבים בטללים מצמרמרת . תרצ "ט ) " טורים " , שנה שנייה , גיליון מח , 22 . 3 . 1939 )  אל הספר
מוסד ביאליק