[ילדות שפתותיהן נשקתי]

ילדות שפתותיהן נשקתי נתבגרו , נתבכרו — אמהות . כל קשר , כל גשר נתקתי ! — אגיד : אקריבה לך עוד . הן אף זו האחת , המבקשת ממני והלאה תברח — יש עוד רגע תזרח כמו קשת , יש רגע : כפלא תפרח . אך לעין זו הקשת נוהרת חציו של רקיע קודר . — וכהד מנגינה כי סוערת קפאון , אבי אלם חודר ... תרצ "ב ) " גזית " , כרך א , חוברת ה )  אל הספר
מוסד ביאליק