חיי

מרחב ושיא . גבעול הירק מרגב צץ ומתמר ; — מרי עסיסו בו — מתק ארץ תוכי כארס משתמר . כבבואת הזיו תחתיו אתע בשביל קווץ ומתפתל ; בקע שער עלטה אתי רסיס קרן אטלטל ... כי עקבותי מדמי לחו , — דם פצע חם עלי דרכים ! גם לי , גם לי אולי סלחו חלומותי המחרכים . תרצ "ב ) " גזית " , כרך א , חוברת ז - ח )  אל הספר
מוסד ביאליק