אליהו טסלר מבחר שירים מ"גזית", "טורים" ו"מחברות לספרות"

) נוסחים ראשונים ) * * * לפני שבועות אחדים יצאה לאור מהדורה חדשה של שירי טסלר ותרגומי השירה שלו ) " פתחים קורעת עיר " , הוצאת קשב לשירה , תל אביב 2016 ) בעריכת חיותה זילברמן . כיוון שמהדורה זו תשמש במשך זמן רב פתח גישה עיקרי , אם לא יחידי , לשירת המשורר , היא טעונה בדיקה והערכה מפורטות , שלא זה מקומן . חובה היא לציין , מכל מקום , שהמהדירה נמנעה לחלוטין מהבאת נוסחים ראשונים של שירים מרכזיים , שאחדים מהם שונו כמעט לאין הכר בתהליך של עיבוד כבד שעיבד אותם המשורר כשהכינם לכינוס מאוחר בספרו היחיד גבעול במרחבים ) . ( 1960 כיוון שמהחקר הנוכחי מבוסס על ההנחה ) המוכחת בפירוט ) , שכמעט בכל מקרה מייצגים הנוסחים הראשונים את מהלך ההתפתחות הפואטי ואת הערך האסתטי של השירים בבהירות ובמלאות עדיפות בהרבה על אותם ערך ומהלך כפי שהם משתקפים מן הנוסחים המאוחרים , ומכל מקום לא ייתכן מחקר היסטורי של שירת טסלר ומקומה ביצירה הפיוטית של זמנה שלא יסתמך גם על אותם נוסחים מוקדמים , נפלה ההחלטה לספח למחקר הנוכחי מבחר קטן של שירים בנוסחי המקור שלהם . הרשינו לעצמנו — כדי להקל על הקורא — לשלב במבחר זה גם כמה שירים מוקדמ...  אל הספר
מוסד ביאליק