בבית גזית (1938-1932)

עליו , צריך היה להיכלל באסופת שיריו , ולא נכלל ; אולי מפני שהקלילות שבו עמדה בסתירה לנכבדות הטונאלית שאליה חתר המשורר בשיריו העיקריים . במסגרת הניסיונות בתחום הפיגורטיבי הופיעו בתקופה זו התפתחויות רדיקליות מעניינות , אשר גם להן לא היה המשך ישיר בשירים המאוחרים יותר , כגון בבית הפסטרנקי הפותח את השיר " רשויות " ) תרצ " ו ) , וההופך את פרידת האונייה מן החוף , על הצער שבה , לפציעה הטעונה עזרה ראשונה באמצעות הערפל והריחות המרים של מרחבי הים : עת ערפל קפדן חובש את ) יודופורם , צמר ) הארובה — מתגעגע ליבשת כמי שהזניח אהובה . טסלר לא חזר אל מטאפוריקה ואל מבנים תחביריים מעין אלה . אף בתחום החריזה , שבו התמיד בחיפושיו ובתגליותיו עד שיריו האחרונים , הופיעו כיוונים רדיקליים שהובלעו או אף נחסמו אחר כך , כמו הנטייה לזווג באמצעות החרוז ביטוי עברי שורשי עם לעז ) " הרי את " עם " בטריאות " , בשיר " צפיה " שנזכר לעיל ) , או , להפך , לכרוך באמצעות החרוז האסונאנסי מושג לועזי נוצרי עם מילה עברית מובהקת , כגון בצמד השורות הפותח את שיר האהבה הבלתי נשכח " אימצתיך כמדונה " ) תרצ " ח ) : אמצתיך כמדונה , אני נחשת...  אל הספר
מוסד ביאליק