המעבר משנות העשרים לשנות השלושים

במעבר משנות העשרים לשנות השלושים של המאה הקודמת השתנתה התרבות הציונית הארץ – ישראלית שינוי רב בכל תחומיה ומפעליה . התמורה הסתמנה ברורות כבר בשלהי המשבר הכלכלי הגדול שפקד את המפעל הציוני בשנים , 1928 - 1926 ועוד יותר מכך בעקבות מה שהיה קרוי " מאורעות תרפ " ט " ) למעשה מעין " סיבוב ראשון " במלחמת התנועה הלאומית הערבית הפלשתינאית ביישוב היהודי בארץ ) — ובמה שנלמד מאותם " מאורעות " על יחסי יהודים ערבים בארץ – ישראל ועל הקשר המתפרק בין התנועה הציונית לבריטניה הגדולה בכלל ובין היישוב היהודי בארץ לשלטון המנדטורי הפלשתינאי ) שנוסד על מנת שיממש כביכול את הצהרת בלפור מ 1917 ) בפרט — ונעשה מסד לא רק לעיצוב מחודש של הזהות הפוליטית של היישוב , אלא גם של תרבותו . בין השאר נלמד ממאבקים אלה הלקח שהביא לשינוי התפיסה במהות המפעל הציוני כשלעצמו : שוב לא מפעל כמו משיחי של קבוצות חלוצים נבחרות , המניחות את היסודות לחברה מוסרית שוויונית אידיאלית במרחב ה " ריק " כביכול של המזרח התיכון ) מה שאורי צבי גרינברג כינה " בית הישימות " , ( אלא משהו הדומה יותר 18 המושג חוזר על עצמו פעמים רבות בשיריו ובמאמריו הארץ ...  אל הספר
מוסד ביאליק