גישושים ראשונים: תקופת הדים

את כתיבתו העברית החל טסלר בשנת תרפ " ד , עם שוך גלי העלייה השלישית , שהביאה אותו ואת משפחתו ארצה ב . 1920 היו דרושות לו שנתיים או שלוש שנים לשם הסבת יצירתו השירית מן האפיק הרוסי , שאליו פנתה בנעוריו , לזה העברי . מאז ועד תרפ " ח כתב למעלה מעשרים שירים . מאלה נדפסו בשעתם רק שלושה ) " אני אוהב שלכת גנים קמלים " , " ליל רד כחול " ו "יום יום תתקענה אניות " ) — כולם בכתב העת הדים שבעריכת אשר ברש ויעקב רבינוביץ , שנתן מקום על גבי דפיו הקטנים לכל זרמיה וכיווניה של השירה העברית בשנות העשרים של המאה הקודמת . כל שאר השירים נותרו בעיזבון , ורק חלק קטן מהם ראה אור אחרי מותו של המשורר במסגרת של פרסום אקראי , ולא תמיד דייקני . חטיבה ראשונה זו בשירתו של טסלר עודנה מצפה לגילוי במסגרת של כינוס שלם , שלא יתחשב בבררנות האכזרית שגזר על עצמו המשורר בעת בחירת השירים שנכללו בגבעול במרחבים . אם נכנה חטיבה זו בשירת טסלר " חטיבת ' הדים ' " , נעשה זאת בהסתייגות המתחייבת לא רק מן היחס המספרי שבין שלושת השירים שהתקבלו לדפוס לבין עשרים האחרים שנדחו , אלא גם מן העובדה המוזרה ששלושת השירים שנדפסו אינם האופייניים שבש...  אל הספר
מוסד ביאליק