מחוויה לפולחן משבר המודרניזם בשירה הארץ–ישראלית: מקרה אליהו טסלר

משבר המודרניזם בשירה הארץ – ישראלית : מקרה אליהו טסלר דן מירון מוסד ביאליק ירושלים דן מירון מחוויה לפולחן משבר המודרניזם בשירה הארץ ישראלית : מקרה אליהו טסלר עורך הסדרה : דן מירון  אל הספר
מוסד ביאליק