הכתבה שכתבתי ב-1959 על הנחלאית שעל השטר נקראה: "נח"ל על כל חצי לירה"