פזמונאי לשעה קלה. ב-1958 כתבתי פזמונים להצגת הילדים 7" תעלולי קיש וקוש" בתיאטרון "במתנו"