בשליחות עיתונאית על ראש הר מצדה עם חושף צפונות מצדה שמריה גוטמן