בין מאמציי היחצ"ניים להציל את הצגת "שולמית" לגולדפאדן, הייתה גם המודעה הזאת, שאותה ניסחתי בעזרת גדעון שמר, ולא שכחתי את העיתון בו עבדתי - במחנה נח"ל