שניים מהעיתונים שבהם כתבתי בשנתי הראשונה בתל-אביב - במחנה נח"ל ורימון