קיבוץ נחל עוז, .1956 את הבתים הקיפו חומות בטון למניעת צליפות מעבר לגבול וחדירת רסיסים בעקבות הפגזות