הרמטכ"ל משה דיין מספיד את רועי, נחל עוז, 30.4.1956