הזוג הצעיר - לאה ומרדכי נאור - ביום החתונה, .25.10.1955 רקע מתבקש - חבילות קש