במשך תקופה ארוכה היינו אבן שואבת לביקור עיתונאים ואח"מים מהארץ ומהעולם. בתצלום נראה מושל מדינת ניו-יורק, תומאס דיואי, שהגיע לנחל עוז לאחר הפגזת ה-3 באפריל .1955 לימינו, מא"ז הקיבוץ, רועי רוטברג. בימין התמונה נראה חבר הקיבוץ משה שליצקי-שלהב