מדי הגיעי לחופשה קצרה בקיבוץ נשלחתי לשמור, חמוש ברובה צ'כי