בונים מגרש כדורסל. אני, בחולצה רוסית, משמאל. לידי החניכים אלי קושניר (באמצע) וראודור ענפי (מימין)