מודעה בעיתון דבר המזמינה את הנוער והתושבים של פתח-תקווה ל"עצרת חג התנועה", 25.12.1953