ההזמנה לחג העלייה על הקרקע (האזרוח). שני הסמלים - של הנח"ל ושל התנועה המאוחדת