מראה חלקי של ההיאחזות המדברית. במרכז - הרפת עם הפרה האחת