חיילי היאחזות נחלאים מול עזה שהקבילו את פנינו, על רקע מגדל השמירה הנודע של ההיאחזות ואחר כך הקיבוץ