70 יום בהיאחזות - ואזרוח

תקופת ההיאחזות שלנו הייתה קצרה : 70 יום בדיוק - מ - 7 ביולי עד 16 בספטמבר . 1953 למרות זאת , בעינינו היא נתפשה ארוכה , אולי מפני שסבלנו לא מעט באותם עשרה שבועות ועל כך עוד יסופר בהמשך . לאמיתו של דבר מן הראוי היה להאריך את התקופה בשבועיים נוספים , עד סוף ספטמבר . 1953 ב - 29 באותו חודש נחגג חג האזרוח של ההיאחזות , ובכך תם הפרק הצבאי המלא בחיינו . עברנו לשל " ת - שירות ללא תשלום - חיילים ללא מדים , הממלאים תפקיד ביטחוני ראשון במעלה 400 מטר מגבול רצועת עזה . את ההיאחזות ניתן להגדיר כיישוב מוזר ומיוחד שנשא חותם של פטנט ישראלי , במיוחד כשמדובר בהיאחזות הנח " ל הראשונה . נחלאים מול עזה הוקמה ב - 25 ביולי 1951 ועד סוף אותה שנה הוקמו עוד שתי היאחזויות נח " ל בקצות הארץ - נחלאים ב ' , גונן , במזרח עמק החולה , למרגלות המוצבים הסוריים ברמת הגולן , ונחלאים ג ' , יטבתה , שנקראה אז בשמה הקודם - עין רדיאן . הקמת ההיאחזויות נועדה לפתור שתי בעיות : מצד אחד " סתימת" חללים לאורך גבולות המדינה הפרוצים , בעת שכוח - האדם ההתיישבותי לא הספיק לכך , ומן הצד השני מענה לבעיה שהעסיקה באותה עת את הנח " ל : כיצד ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד