הכיתה שלנו באימוני החורף הרטובים במיאר (כיום אזור גוש שגב), 1953