כתבה בעיתון דבר השבוע מספרת על כנס הנח"ל בחולדה. בתמונה למטה - המחלקה שלנו ב"הרם צינור"