שער עיתון התנועה המאוחדת שדמות ובו נראים שלושה "קוצרי סוף" בתעלות המים של קיבוץ חמדיה. אני - באמצע